تماس با ما

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی

7237 3265 31 98+

ایران - اصفهان - میدان بزرگمهر - خیابان مشتاق اول - ساختمان نگین زاینده رود - کد پستی : ۸۱۵۳۶۸۵۸۱۶

0000 3835 31 98+

کارخانه

7510 3422 38 98+

ایران - چهارمحال و بختیاری - کیلو متر 5 جاده بروجن - شهرک صنعتی خادم قرآنی

کارشناسان فروش

آقای شاه بندری

0105 462 913 98+

نشانی الکترونیکی

sales@lomanaworld.com