کالکشن حوله لومانا

مجموعه تولید لومانا علاوه بر کالای خواب و ملزومات خواب به تولید انواع مختلف حوله با الیاف بادوام و باکیفیت مانند بامبو (حوله بامبو لومانا) پرداخته است. کالکشن حوله لومانا شامل حوله دستی ، حوله های استخری ، حوله تن پوش کلاه دار تک رنگ  و ترکیبی و حوله تن پوش بی کلاه تک رنگ می باشد.

اینستاگرام لومانا

حوله تن پوش بدون کلاه
حوله تن پوش کلاه دار
حوله تن پوش کلاه دار ترکیبی
حوله دستی