شرکت لومانا به منظور کمک به هموطنان عزیز به تولید محصولات ضد کرونایی پرداخت است.